Skip navigation

2. Az írásjelhasználat problematikusabb esetei

Az írásjelek a leírt szövegben kettős funkciót töltenek be, egyrészt a szerkezeti tagolódást, másrészt az értelmi és intonációs tagolódást jelzik. Használatuk bizonyos esetekben kötelező (vö. a mondatvégi írásjelhasználat); előfordulhat, hogy fakultatív, a beszélő szándékától is függ (pl. olykor a vessző, gondolatjel használata).