Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

A. Jászó Anna 2004. Hangtan. In: A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Budapest: Trezor Kiadó.

Deme László 1965. A Kazinczy-érmek és a helyes magyar kiejtés kérdései. Magyar Nyelvőr 89/2. 191–3.

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 1997. Kommunikáció szóban és írásban. Budapest: Korona Nova.

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó.

Kassai Ilona 2004. Fonetika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

R. Molnár Emma 1988. Leíró magyar hangtan. Budapest: Tankönyvkiadó. Egységes jegyzet.

Rácz Endre – Takács Etel 1987. Kis magyar nyelvtan. Budapest: Gondolat Kiadó

Rónai Béla – Kerekes László 1986. Nyelvművelés és beszédtechnika. Budapest: Tankönyvkiadó.

Wacha Imre 2010. Igényesen magyarul. A helyes kiejtés kézikönyve. Budapest: Argumentum Kiadó.

Wacha Imre 2011. Nem csak szóból ért az ember. A nonverbális kommunikáció eszköztára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.  

A képek forrása

R. Molnár Emma 1988. Leíró magyar hangtan. Budapest:Tankönyvkiadó. Egységes jegyzet.

www.speech.kth.se/~olov/Bilder/MRIs_2D.gif

http://ichef.bbci.co.uk/news/1024/media/images/65998000/jpg/_65998944_100424217.jpg