Skip navigation

11. Mi az Ön teendője hallássérülés-gyanú esetén?

Segítse a szülőket a következő információkkal, amennyiben úgy érzi, hogy a gyermek nem figyel a hangokra:

Kérjenek hallásvizsgálatokat! 

Feladat

A következő internetes oldalak tanulmányozásával tájékozódhat a szubjektív hallásvizsgálati eljárásokról.
http://www.pindur.hu/index.php/egeszseg-lapok/400-korai-hallasvizsgalatok.html
https://www.bestsound-technology.hu/children/.../objective-audiometry/

BERA, ASSR, Tympanometria, Stapedius reflex, OAE, Electrocochleografia és az életkornak megfelelő szubjektív hallásmérés.

Amennyiben nem találnak megfelelő audiológiát, forduljanak a legközelebbi egyetemi klinikához, vagy kérjenek tanácsot a legközelebbi hallássérültek iskolájában.

 

Soha ne elégedjenek meg egyetlen típusú vizsgálattal!

Akár több BERA vizsgálat is félrevezető lehet – más vizsgálattal is alá kell támasztani az eredményt.

 

Az elkészült hallásvizsgálattal – amennyiben fennáll a hallássérülés - azonnal forduljanak az Országos Szakértői Bizottsághoz!

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye Cím: 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.

Tel: +36/1 422-1493

A bizottság azonnali segítséget nyújt abban, hogy hol kaphatnak szakszerű pedagógiai ellátást a lakóhelyük közelében a lehető legrövidebb időn belül.

 

A gyermekek megfelelő oktatáshoz való jogait a Salamancai nyilatkozat fekteti le.

Részlet a SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET –ből, Salamanca, 1994. június 7-10.

 

- Minden gyermeknek alapvető joga van a közoktatáshoz, és mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy elérhető és fenntartható legyen számára egy elfogadható színvonalú tanulás.

- Minden gyermeknek egyéni tulajdonságai, érdeklődési köre, képességei és tanulási szükségletei vannak.

- Az oktatási rendszereket úgy kell megtervezni és az oktatási programokat úgy kell bevezetni, hogy azokban figyelembe vegyék a tanulók sajátosságainak és szükségleteinek legkülönbözőbb voltát.

- Mindenkinek, aki sajátos nevelési igénnyel rendelkezik, legyen lehetősége arra, hogy olyan többségi iskolába járjon, amely  alkalmazkodik hozzá, továbbá egy gyermekközpontú pedagógiával képes kezelni ezen sajátos nevelési igényeket.

Amennyiben nem igazolódott a hallássérülés, de a gyanú továbbra is fennáll, forduljanak ismét audiológiai állomáshoz, vagy szakemberhez.

Az intelligens gyermek megtévesztheti a hallásvizsgálatot végző személyt, mert mindenáron meg akar felelni a feladatnak, már van tapasztalata a vizsgálati eljárásban. Ha ez párosul egy, vagy több negatív BERA-val, akkor előállhat olyan eset, hogy egy viszonylag könnyen korrigálható hallássérülés rejtve marad, és a jó intellektussal rendelkező gyermek nem az intellektusának megfelelő iskolába jár.