Skip navigation

1. Beszédhiba

A beszédbeli akadályozottságok közül a legenyhébb forma. Elsősorban az artikuláció sérülésével járó a perifériás beszédszerveket érintő probléma. Bizonyos hangok vagy hangkapcsolatok helytelen képzése vagy kiejtésének képtelensége. A hiba oka legtöbbször a nyelvfejlődés lassúbb ütemében keresendő, a beszédszervek izomműködésének renyheségében vagy az akusztikus differenciálás nehezítettségében van.(Torda 2000. in. Illyés)