Skip navigation

Irodalom

 

Fehérné Kovács Zsuzsanna (2001): Gyógypedagógiai lexikon In. Mesterházy Zsuzsa.(szerk.):  ELTE BGGyFK. Budapest

Gerebenné Várbíró Katalin (1991): Akadályozott beszédfejlődésű gyermekek fejlettségének mutatói, s ezek hatása a szelekcióra. In.

Gerebenné Várbíró Katalin (szerk.): Szemelvénygyűjtemény a beszédhibások pszichológiája köréből II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest.

Gereben Ferencné–Fehérné Kovács Zsuzsa–Kas Bence Mészáros Andrea (2012): Beszéd- és nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 9.o.) www.educatio.hu/pub_bin/.../diagnosztikai_kezikonyv_3fejezet.pdf Megtekintés: 2015. június 12.

Torda Ágnes (2000): Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában.  In.  Illyés Sándor (szerk.)