Skip navigation

2. Előzmények

A gyermekek beszédének sajátosságait esetlegesen vagy szisztematikusan rögzítő szülői naplók, leírások, longitudinális követések pontosabb körvonalaihoz hozzájárult az adatrögzítés audio-vizuális eszköztárral való bővülése, valamint a info-kommunikációs eszközök fejlődésével az adatok pontosabb elemzése, analizálása is, egyes részterületek, különösen a fonetika, fonológia, területén lehetővé váltak Előnyei: a spontán gyermeki megnyilatkozások nagyobb terjedelmű korpuszának elemzési lehetősége. Felhasználható például az átlagos mondathossz, a szókincs, a tagolás, a megakadás-jelenségek, a mentális lexikon funkcióinak elsődleges, beszédbeli megjelenési formáiról való adatgyűjtésre, a gyermek fonológiai, morfo-fonológiai rendszerének fizikai és nyelvi típusú elemzésére.