Skip navigation

II. Nyelvfejlődést meghatározó tényezők

Bevezető

A nyelv keletkezésére vonatkozó érdeklődés az emberiség kultúrtörténete során mindvégig a figyelem fókuszában volt. Egyrészről az a megközelítés, hogy a humán közösség milyen szociális és biológiai paraméterek mentén a) vált képessé b) volt rászorulva a hangzó beszéd, mint szimbolikus jelhasználat kialakítására és használatára, másrészt a mai Homo Sapiens Sapiens egyes egyede az ontogenezis során milyen feltételrendszerrel kell, hogy rendelkezzen mindezek megvalósításához.