Skip navigation

Összegzés

Értelmi fogyatékossággal együtt járó szindrómák és állapotok esetén a beszéd-és nyelvelsajátítás sajátos utat követ. Általánosan megállapítható, hogy minőségi, mennyiségi és időbeli eltérések mutatkoznak mind az expresszív, mind a receptív nyelvhasználat tekintetében, illetve a kommunikáció funkcióinak működtetése szempontjából.  Williams-szindróma esetén a megnyúló, késő beszédfejlődés után iskolás korra a beszédprodukció, grammatikai szerkesztettség, kommunikációs késztetés, verbális munkamemória, szociális érzékenység és ehhez kötődő nyelvi kifejezések alkalmazása tekintetében ép társaik szintjén is teljesíthetnek, míg beszédpercepciójuk lényegesen gyengébb, tartósan alacsonyabb színvonalú. Kiemelendő rendívül gyenge téri fogalmi ismeretrendszerük és az ezekhez társuló nyelvi kifejezések használata.