Skip navigation

Irodalom

 

Juhász Ágnes, Bittera Tiborné: Képanyag a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének vizsgálata. Logopédia Kiadó Kkt.

 

Bittera Tiborné, Juhász Ágnes (1991): A megkésett beszédfejlődés terápiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 

Gereben Ferencné–Fehérné Kovács Zsuzsa–Kas Bence Mészáros Andrea (2012): Beszéd- és nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 9.o.) www.educatio.hu/pub_bin/.../diagnosztikai_kezikonyv_3fejezet.pdf Megtekintés: 2015. június 12.

 

Pléh Csaba, Palotás Gábor, Lőrik József (2002): Nyelvfejlődési szűrővizsgálat (PPL) Akadémia Kiadó, Budapest.

Kas B., Lőrik J., Szabóné Vékony A. és Komárominé Kasziba H. (2010) A korai nyelvi fejlődés új vizsgálóeszköze, a MacArthur-Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA) bemutatása és validitási vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle, XXXVIII/2, 114-125.