Skip navigation

Összegzés

A Specifikus Nyelvfejlődési Zavar (SLI – Specific Language Impairment) Leonard, (1981) leírásában szerepel először, úttörő módon megkülönböztetve a kései beszédkezdet jelenségét a nyelvfejlődési, nyelvelsajátító bázis önálló és körülírható zavarát, megzavart fejlődését, mely nem köthető idegrendszeri károsodáshoz, intellektuális képességzavarhoz, szociális-interakciók átfogó zavarához, érzékszervi károsodásokhoz és környezeti ártalmakhoz. A megjelenő tünetek sajátosak, specifikus módon – és nyelvenként szerkezetileg eltérően – érintik a grammatika, beszédészlelés és megértés, szókincs (mentális lexikon) fonológiai hurok (munkamemória) kapacitását és funkcióját. A SNYZ (specifikus nyelvi zavar) mindig megnyilvánul expresszív beszédtünetekben is, és élethosszig kedvezőtlen hatással van a zavarral küzdő személy kommunikációs, verbális viselkedésére, szokásaira, sikerességére.