Skip navigation

2.2. 0-0,6 év

Biológiailag vezérelt, reflexszerű, állapotjelző hangadás. /Ez a siket csecsemőnél is jelen van. A kifejező sírás, azaz különböző sírástípusok segítségével a gyermek többek között fájdalmat, éhséget, diszkomfortérzést vagy unalmat jelez (Bagdy és mtsai, 2001; Cole és mtsa, 2003; Gósy, 2005). Az információt tartalmazó, jelző funkciót betöltő sírást Kaplan és mtsa a beszédet megelőző szakasz második alszakaszának, a melléksírás és sírás periódusának tekinti (Balogh, 2005). 

Az éber és élénk fixálás már az élet korai szakaszán kezd kialakulni. A csecsemő preferálja, illetve figyelmét felkelti az emberi arc mintázata, a szemkontaktus és az érzelmi reakciók. A kommunikáció későbbi fejlődése szempontjából a tekintet és a szemkontaktus jelenléte nagyon fontos (Balogh, 2005; Tancz, 2011). Az emberi beszédhangokat is jobban kedveli egyéb hangoknál, különösen édesanyjáét, illetve képes különbséget tenni anyanyelve és más nyelvek hangjai között (Cole és mtsa, 2003).