Skip navigation

IX. Szindrómaspecifikus nyelvfejlődési zavarok: autizmus esetén

Bevezetés

 Az autizmusban megjelenő nyelv-és beszédfejlődés, valamint a későbbi nyelvi-és beszédjellemzők megértése szempontjából az állapot részletes leírásának tanulmányozása lehetővé teszi a könnyebb tájékozódást és komplexebb ismeretszerzést és fogalmak kialakítását a témában. A medicinális megközelítés szükséges, elégséges és pontos definiatív körvonalait adja az állapot leírásának. Tájékozódási alapul szolgálhat a Betegségek Nemzetközi Osztályozása, angol nevén ICD (International Classification of Diseases) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) betegségosztályozási rendszere, a DSM-IV és a DSM-V (az utoljára 1994-ben módosított diagnosztikus rendszer 2015-ös revideált változata) melyben autizmus spektrumzavarként szerepel a hasonló tünetekkel járó állapotok fő kategóriája. Alább a DSM-IV szerinti diagnosztikus kritériumokat idézzük.

DSM-IV

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság diagnosztikus rendszeréből DSM - IV. (1994) „Pervazív Fejlődési Zavarok

299.00 Autisztikus zavar

A) Legalább hat jellemzőnek kell jelen lennie az (1), (2) és (3) pontokból, mégpedig legalább kettőnek az (l)-ből és legalább egy-egynek a (2)-ből és a (3)-ból

(1) Minőségi károsodás a szociális interakcióban, ami az alábbiakból legalább két tünet megjelenésében nyilvánul meg:

(a) a sokrétű nem-verbális viselkedéselemek, mint a szemkontaktus, arckifejezés, testtartás és gesztusok használatának jelentős károsodása a szociális interakciók szabályozásában

(b) a fejlődési szintnek megfelelő kortárs-kapcsolatok kialakításának kudarca

(c) a spontán törekvés hiánya az öröm, érdeklődés, sikerélmény másokkal való megosztására (pl. érdeklődésének tárgyát nem mutatja meg, nem viszi oda másoknak, illetve nem mutat rá arra)

(d) a szociális vagy érzelmi kölcsönösség hiánya

(2) Minőségi károsodás a kommunikációban, ami az alábbiakból legalább egy tünet megjelenésében nyilvánul meg:

(a) a beszélt nyelv kialakulásának késlekedése vagy teljes hiánya (melyet nem kísér a kommunikáció más módjait, pl. gesztust, mimikát felhasználó kompenzációs törekvés)

(b) adekvát beszéd birtokában lévő egyénnél jelentős károsodás a másokkal való beszélgetés kezdeményezésének vagy fenntartásának képességében

(c) sztereotip, repetitív nyelvhasználat vagy idioszinkratikus nyelvezet

(d) a fejlődési szintnek megfelelő változatos, spontán mintha-játék vagy szociális imitatív játék hiánya

(3) Korlátozott, repetitív és sztereotip jellegű viselkedés, érdeklődés és tevékenység, melyek az alábbiakból legalább egy tünet megjelenésében nyilvánulnak meg:

(a) intenzitásában vagy tárgyában abnormális, egy vagy több, sztereotip, korlátozott érdeklődési kör, amely az egyént kizáró jelleggel foglalkoztatja

(b) nyilvánvalóan rugalmatlan ragaszkodás bizonyos nem-funkcionális rutinokhoz vagy rituálékhoz

(c) sztereotip és repetitív motoros manírok (pl. a kéz, az ujjak repkedő vagy csavaró mozgása, vagy komplex egésztest-mozgások)

(d) tartós belefeledkezés tárgyak részleteibe

B. Hároméves kor előtt megnyilvánuló késés vagy abnormális működés az alábbiak közül legalább egy területen: (1) szociális interakció (2) a szociális kommunikációban használt beszéd, vagy (3) szimbolikus vagy fantázia-játék.

C. A zavar nem magyarázható jobban Rett-féle Zavarral vagy Gyermekkori Dezintegratív Zavarral”.

 

A tünetek legszűkebb leírása is mutatja, hogy az autizmus spektrumzavar valamely állapota az élet minden területén átható és szerteágazó zavart okoz függetlenül az intellektuális fejlettségtől. Biztosan érintett a teljes kommunikációs kompetencia, a szociális készségek, a beszéd, és a nyelvhasználat.