Skip navigation

3. Beszédfogyatékosság meghatározása

„Beszédfogyatékos az a gyermek/tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer szerveződésében megjelenő fejlődési eredetű vagy szerzett zavar életkortól eltérő, különböző klinikai képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus fejlődése miatt az iskolai és a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott.” (Gereben Ferencné–Fehérné Kovács Zsuzsa–Kas Bence Mészáros Andrea (2012): Beszéd- és nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 47.o.) www.educatio.hu/pub_bin/.../diagnosztikai_kezikonyv_3fejezet.pdf Megtekintés: 2015. június 12.

Ez a definíció mind jogi és szakmai szempontokat is figyelembe véve határozza meg a beszédfogyatékosok körét.