Skip navigation

6. Összehasonlító vizsgálatok

Körte (1997 idézi Radványi, 2009) középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok és fiatal felnőttek csoportját hasonlította össze PPL vizsgálattal. A névutók és a határozók használata során azt tapasztalta, hogy a Down-szindrómás személyek esetében erőteljesebb az elmaradás az életkor előrehaladtával, mint a hasonló kognitív sérüléssel bíró nem Down szindrómások esetében.

Feladat

Olvassa el a Williams és Down- szindrómás személyek szociális készségeinek összehasonlító vizsgálatát elemző szakirodalmat! (Radványi Katalin (2009): A beszéd és a nyelv alakulására ható tényezők, a kognitív képességek zavara értelmi fogyatékosság esetén. In: Marton Klára (2009, szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 194-197.oldal)

Figyelje meg, hogy mely területeken mutatnak szignifikáns eltérést a Williams és Down-szindrómás személyek!

Felnőttként kommunikációjuk színvonala és strukturáltsága életminőségük függvényében változik. A kor előrehaladtával azonban a beszédteljesítmények hanyatlanak, különösen a receptív beszédterületeken csökken a nyelvi teljesítmény (Lányiné, 2009).

Feladat

Nézze meg a Down Alapítvány honlapját! Keresse meg, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak (tevékenységek címszón belül találja) a családok számára! Mit nyújt a dadaszolgálat?   

http://www.downalapitvany.hu