Skip navigation

Összegzés

A nyelv-és beszédfejlődési elmaradások gyakran meglevő, veleszületett érzékszervi, kognitív, centrális vagy perifériás idegrendszeri károsodásokhoz, organikus sérülésekhez, környezeti ártalmakhoz kötődően, másodlagosan alakulnak ki a meglevő károsodások talaján, melyek a centrális összerendező és végrehajtó funkciók eltérő módjait eredményezik a nyelvfejlődés, nyelvhasználat, beszéd sajátosságaiban is tükröztetve az eredeti károsodás természetét, annak tartalmát és súlyosságát.