Skip navigation

2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4§-ának 13. bekezdése alapján „az a gyermek vagy tanuló, aki

a.)    különleges bánásmódot igényel

  • a.a. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
  • a.b. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,

tanuló

  • a.c. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló

b.)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.”

A sajátos nevelési igényű gyermek fogalmát a köznevelési törvény 4.§ 25. a következőkben határozza meg:

„ Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”