Skip navigation

8. Összegzés

 A csecsemők születésükkor már rendelkeznek olyan képességekkel, melyek a beszéd feldolgozását és a kommunikációt lehetővé teszik, ugyanis ezeket biológiailag öröklik. Képesek a beszédhangok észlelésére. Ennek bizonyítéka egyrészt, hogy beszéd hallatán már az élet korai szakaszán nagyobb aktivitás figyelhető meg a bal agyféltekében, mint a jobb oldaliban. Másrészt különbséget tesznek a beszéd és egyéb hangok között. Továbbá az emberi beszédet preferálják.    

Chomsky úgy vélte, hogy a nyelvi produkció és megértés képessége veleszületett, melyet egy speciális szervként képzelt el. Szerinte a képesség tulajdonképpen egy mentális szerv, ami nyelvelsajátító eszközként funkcionál és szélsőséges esetben magában foglalja a felnőtt nyelvtani tudást és az elsajátítást irányító szerkezeteket. Az eszköz kiterjed a nyelvi univerzálékra is. Ezek olyan megszorítások, melyek szabályokra és kategóriákra vonatkoznak, minden nyelv egyetemes jellemzői, biológiailag létfontosságúak, tehát veleszületettek.

A csimpánz kísérletekkel egyértelműen alátámasztották azt a feltételezést a kutatók, hogy a beszéd kizárólagos emberi funkció.