Skip navigation

Irodalom

 

Beke Zsolt: Mi a teendőnk az új hallásszűrési irányelv megjelenése kapcsán, előadás 2010. április 29. in: http://slideplayer.hu/slide/2066994/

Bombolya Mónika 2008. Tanköteles hallássérült gyermekek aktív szókincsének vizsgálata.Gyógypedagógiai Szemle 1.

http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=3&jaid=19

Cole E.B., Carol Flexer: Children with hearing loss, 9-10 oldal

Csányi Yvonne–Perlusz Andrea–Zsoldos Márta: Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja, 5. oldal, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 2012

Dikkenberg-Pot, Ineke – Koopmans-van Beinum, Florian J. 1997. Number and duration of spoken utterances of deaf and normally hearing children between twelve and eighteen months. http://www.fon.hum.uva.nl/Proceedings/Proceedings21/IvdDikkenberg/IvdDikkenberg.html

Gósy Mária 2008. Nagyothallás, beszédfejlődés és nyelvhasználat. Fejlesztő Pedagógia 1: 7–11.

Gósy Mária – Horváth Viktória – Csabai Katalin 2006. Disfluencies in the spontaneous speech of normally developed and SLI children. Stem, Sprak- en Taalpathologie 14: 82–84.

Horváth Viktória – Beke András: Ép halló és nem ép halló gyermekek spontán beszédének a jellemzői in: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=466

Katona Erzsébet: Továbbképző előadás, Eger 2008. március 28. in: http://slideplayer.hu/slide/2818840/

Pytel J. (1996): Audiológia. Victoria Kft., Budapest, in: Csányi Yvonne–Perlusz Andrea–Zsoldos Márta: Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja, 5. oldal, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 2012

Wood, David – Webster, Alec 1994. Hallássérült gyermekek. In: Csányi Yvonne (szerk.) A beszéd-nyelv fejlesztésének módszerei. Főiskolai jegyzet. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. 128–145.

http://fpsz.hu/intezmeny/fpsz-hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye/

http://m.phonakhallokeszulek.hu/milyen_foku_hallasvesztesegek_leteznek

http://www.chadkids.org/audiology/audiology_hearing_tests.html

http://www.californiaearinstitute.com/audiology-services-pediatric-hearing-test-bay-area-ca.php

http://www.chadkids.org/audiology/audiology_hearing_tests.html

http://acusticus.hu/hallasvizsgalatok

http://vtvszeged.hu/s_!news/i_tudomany_9/i_hallasszures_ujszulott_korban_13447/t_Hall%C3%A1ssz%C5%B1r%C3%A9s%20%C3%BAjsz%C3%BCl%C3%B6tt%20korban/index.html

http://fpsz.hu/intezmeny/fpsz-hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye/

Mindig van választás, információs mappa http://data.munka.hu/data/mediatar/pdf/ujak/hallas_es_beszedterapeuta.pdf

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900125.TV

fszk.hu/fszk/tudastar/jogszabaly/hazai/2009_cxxv_trv_2012.docx