Skip navigation

3. A nyelvi fejlődés zavaraihoz társuló részképesség-zavarok

A nyelvi fejlődés zavaraihoz gyakran társulnak részképesség-zavarok, a pszichikus működés funkciózavarai, ilyenek:           

vizuális észlelés

vizuo-motoros koordináció

alak-háttér percepció

alakállandóság

téri irányok és összefüggések felismerése

testséma

akusztiko-motoros integráció

akusztikus észlelés

auditív észlelés

beszédpercepció

akusztiko-motoros integráció

taktilis és kinesztetikus észlelés

szerialitás

mozgáskoordináció

figyelem

viselkedés

emlékezet

grafopercepció (Gerebenné 1991, 1995)