Skip navigation

Összegzés

Az elmúlt időszak törvényi, rendeleti szabályozásainak köszönhetően a logopédiai ellátás a közoktatásban két intézményrendszerben valósul meg integrált formában. A szakértői véleménnyel rendelkező SNI beszédzavarral vagy beszédfogyatékossággal küzdő integrált tanulókat az EGYMI-ben dolgozó logopédusok látják el, míg a beszédhibások ellátása, valamint a korai intervenciót igénybevevő beszédzavarral vagy beszédfogyatékossággal küzdő gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozó logopédusoktól kapnak segítséget. A súlyos beszédfogyatékos gyermekek részére természetesen rendelkezésre állnak a szegregált intézmények is, melyeknek a célja, hogy olyan megsegítést nyújtsanak, ami lehetővé teszi a mielőbbi integrálásukat.