Skip navigation

Irodalom

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

- 32/2012. (X. 8.) EMMI A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 

Papp G. – Mile A. (2012) Gyógypedagógiai iskola, EGYMI, referenciaintézmény… Iskolakultúra. (5) 76 – 83.

Gereben Ferencné–Fehérné Kovács Zsuzsa–Kas Bence Mészáros Andrea (2012): Beszéd- és nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 47.o.) www.educatio.hu/pub_bin/.../diagnosztikai_kezikonyv_3fejezet.pdf Megtekintés: 2015. június 12.

Gordosné Szabó Anna (2012, szerk.) Gyógyító pedagógia - Nevelés és terápia Vassné Kovács Emőke: Integráció a logopédiában, különös tekintettel a diszlexiásokra. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

http://specovoda.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=155megtekintés: 2015. május 31.

http://www.simonantal.vac.hu, megtekintés: 2015. június 03.

http://specovoda.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=181 megtekintés: 2015. június 03.

Ványi Ágnes – Róth Mária: Útmutató a beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez

http://files.szello.webnode.hu/200000037-9ae3d9bddc/2_beszedfogyatekos.pdf

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet