Skip navigation

Irodalom

Baron-Cohen, S. és Bolton, P. (2000): Autizmus. Osiris, Budapest.

Hatos Gyula (2008): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. APC Stúdió, Gyula.

Havasi Ágnes (2003): Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány http://www.fszk.hu/rpi/szakmai_anyagok/havasi.pdf

Lányiné Engelmayer Ágnes (2009): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Peeters, T. (2007): Autizmus: az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs, Budapest.

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI: Pléh Csaba, Kas Bence és Lukács Ágnes

www.nytud.hu/oszt/neuro/kasb/publ/plehetal_a%20nyelvi%20fejlodes%20zavarai.pdf megtekintve 2015. február 12.

http://www.autizmus.hu/doc/PECS.pdf

http://auti.hu