Skip navigation

3.2. Peabody

A szókincsvizsgálatok közül a passzív (receptív) szókincs vizsgálatára a Peabody Picture Vocabulary Test szókincsvizsgáló eljárás a legismertebb, amely csak a szó felismerését igényli. A próbát 1965-ben Dunn dolgozta ki, Magyarországi adaptálása 1974-ben Csányi Yvon nevéhez fűződik A feladat: A gyermek elé tett lapon lévő 4 kép közül a hívószónak megfelelő kép kiválasztása. A tesztet elő feladatok vezetik be, melyek a számozatlan oldalakon találhatóak és a céljuk, hogy a gyermek „rátanuljon” a feladatra, megértse a feladatot. A 150 itemből álló vizsgálatot addig folytatjuk, míg 8 egymásután következő hívószóból 6 alkalommal nem hibázik a gyermek. A tévesztett számjegyeket rögzítjük írásban.  A nyers pontokat úgy számíthatjuk ki, hogy az utolsó hívószó számjegyéből kivonjuk a hibás válaszok számát. A kapott pontszám a standard táblázatban megmutatja, hogy az életkori sávon belül mennyire fejlett a gyermek szókincse. (hallgatók számára rendelkezésre bocsájtott belső jegyzet BGGYTF 1986.)