Skip navigation

Összegzés

Autizmus spektrum zavarban rendkívül eltérő lehet a beszédészlelés, beszédprodukció szintje, mely az általános kognitív sajátosságok teljes személyiséget és élettartamot áthatóan befolyásoló specifikusságát mutatja. A kommunikáció, társas reciprok interakció, viselkedés egésze érintett, függetlenül az intelligencia érintettségétől.