Skip navigation

Irodalom

Hirschberg Jenő (2013): Beszéd- és nyelvfejlődési zavarok, késői beszédkezdés. In. Hirschberg Jenő, Hacki Tamás, Mészáros Krisztina (szerk.) Foniátriai és társtudományok II. kötet. A hangképzés, a beszéd és a nyelv, a hallás és a nyelés élettana, kórtana, diagnosztikája és terápiája. ELTE Eötvös Kiadó ELTE, Budapest.

Lukács Ágnes – Kass Bence – Pléh Csaba (2014): A specifikus nyelvfejlődési zavar. In.  Pléh Csaba és Lukács Ágnes (szerk.): Pszicholingvisztika 2. kötet. Akadémia kiadó, Budapest.

Lukács Ágnes és Kas Bence (2008): A specifikus nyelvi zavar biológiai alapjaiPedagógusképzés 2008/1-2. 69-78. Pléh Csaba, Kas Bence, Lukács Ágnes (2008): A nyelvi fejlődés zavarai In. Kállai János -Bende István - Karádi Kázmér - Racsmány Mihály: Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina, Budapest.

Marton Klára (2009):Specifikus nyelvi zavar jellemzi-e a specifikus nyelvi zavart mutató gyermekekeket?  In. Marton Klára( szerk.) Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája – Példák a bizonyítékon alapuló gyakorlatra.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Pléh Csaba, Kas Bence, Lukács Ágnes (2008): A nyelvi fejlődés zavarai In. Kállai János -Bende István - Karádi Kázmér - Racsmány Mihály: Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina, Budapest.

Pléh Csaba (2003): A nyelvfejlődési elmaradás elméleti értelmezései. Gyógypedagógiai Szemle 2003/Különszám

Pléh Csaba, Kas Bence, Lukács Ágnes: A nyelvi fejlődés zavarai. www.nytud.hu/oszt/.../plehetal_a%20nyelvi%20fejlodes%20zavarai.pdf