Skip navigation

7. A beszédfogyatékosok jogai a közoktatásban

Érettségi vizsga vizsgaszabályzat

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján:

Pozitív diszkrimináció:

- ha a kötelező érettségi vizsgatárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés és minősítés alól, helyette a választott vizsgatárgyból tesz vizsgát.

-  írásbeli vizsga esetén a rendelkezésre álló idő max. 60 perccel hosszabbítható

-  lehetséges segédeszköz használata

-  felkészülési idő max. 20 perccel hosszabbítható

-  szóbeli kiváltható írásbelivel

-  írásbeli helyett szóbeli vizsga

 

Dadogókra vonatkozó lehetőségek: érettségi vizsga esetén, ha előzetesen javasolt volt az értékelés és minősítés alóli felmentés

Súlyosan dadogók esetében:

-  a tanuló szóbeli vizsgáztatás helyett írásos anyagot készíthet valamennyi tárgyból

-  beszédlassító készüléket használhat

-  a minősítésben a vizsgabizottság elfogadó-mérlegelő értékelést alkalmaz, figyelembe veszi a tanuló egyéni beszédállapotát

 

Pozitív diszkrimináció a felsőoktatásban részt vevő fogyatékos hallgatók esetén

Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Tv., 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

- lehetséges a tanulmányi kötelezettségek, vizsgakövetelmények alóli részleges vagy teljes felmentés, más mód választása, illetve speciális segítségnyújtás

-  a fogyatékosságot szakvéleménnyel kell igazolni

 

Beszédfogyatékos hallgató esetén

-  súlyos beszédhibás hallgató a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet valamennyi tárgyból

-  ha szóbeli vizsgát választ, hosszabb felkészülési időt kell biztosítani számára: az alap időtartam legfeljebb 30%-áig terjedhet

-  fogyatékos hallgatók tanulmányainak segítésére az intézmény vezetője koordinátort jelöl ki

 

A koordinátor feladata:

- a hallgató által benyújtott felmentési kérelmeket elbíráló bizottság munkájában részt vesz

- kapcsolattartás a fogyatékos hallgató személyi segítőivel

- a hallgató tanulmányai, vizsgái során alkalmazandó segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, szorgalmi időszakban a fogyatékos hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése

- javaslattétel a normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére