Skip navigation

Irodalom

 

Fehérné Kovács Zsuzsa (2013): Beszéd- és nyelvfejlődés zavarainak logopédiai vonatkozásai és kezelése. In. Hirschberg Jenő, Hacki Tamás, Mészáros Krisztina (szerk.) Foniátriai és társtudományok II. kötet A hangképzés, a beszéd és a nyelv, a hallás és a nyelés élettana, kórtana, diagnosztikája és terápiája. ELTE Eötvös Kiadó ELTE, Budapest.

 

Frint Tibor (1982): Megkésett beszédfejlődés. In. Frint Tibor – Surján László: A hangképzés és zavarai, beszédzavarok. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

 

Gerebenné Várbíró Katalin (1995): Szempontok a nyelvi fejlődés zavarának értelmezéséhez. In. Gerebenné Várbíró Katalin (szerk.): Fejlődési diszfázia ELTE BGGYFK Budapest.

 

Gerebenné Várbíró Katalin (1991): Akadályozott beszédfejlődésű gyermekek fejlettségének mutatói, s ezek hatása a szelekcióra. In. Gerebenné Várbíró Katalin (szerk.): Szemelvénygyűjtemény a beszédhibások pszichológiája köréből II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest.

Jacobson, R.(1969): Hang – jel – vers. Gondolat Kiadó, Budapest.

 

Mérei Ferencné (1983): Megkésett beszédfejlődés. In. Kovács Emőke - Mérei Ferencné (szerk.) Tanulmányok a logopédia köréből. Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Mérei Ferencné (1989): Megkésett beszédfejlődés.  In. Kovács Emőke (szerk.) Logopédiai jegyzet I.. Tankönyvkiadó, Budapest.