Skip navigation

Összegzés

A diagnosztika elsődleges célja a differenciáldiagnózis a nyelvfejlődési zavar primer vagy járulékos voltának megkülönböztetése, majd a nyelvfejlődési zavar megállapítása után annak eldöntése, hogy kései, elhúzódó beszédkezdetről, vagy több nyelvi területet érintő specifikus nyelvfejlődési zavarról van-e szó. Szükséges a status-, folyamat-és fejlesztésdiagnosztika egysége és folyamatos kontrollálása, aktív team-munka kifejtésével. Az egyes nyelvi szintek ellenőrzése és vizsgálata kiterjedhet az aktív és passzív szókincs, morfémák használata, megértés, munkamemória területeire.