Skip navigation

IV. Nyelvfejlődési zavarok meghatározásának terminológiai változásai

Bevezető

A nyelv-és beszédfejlődés folyamata és szabályszerűségei a logopédiai kutatás, elmélet és gyakorlat szempontjából egyaránt kurrens terület. A meghatározások gyors változása, és a leírásokban szereplő hasonlóságok és különbségek szükségessé teszik a hazai szakterminológia egységesítését, az alábbiakban összefoglaljuk ezen fogalom-meghatározásokra tett kísérleteket, az adatok és eredmények összegzését, a paradigmaváltozásokat és a terminológiai sokszínűségét, azok átfedő és megkülönböztethető fogalmait..