Skip navigation

11.1. Depresszió

A depresszió klinikai megjelenéseit nem érinti a fejezet, hanem a depressziósok kognitív és memória zavaraira öszpontosít, valamint a kóreredetre utaló eddigi megfigyeléseket foglalja össze.

Depresszióban zavar mutatkozik a szelektív figyelem területén és az explicit memória felidézésében. Ugyancsak rendellenes a hosszú távú tárolásból és a deklaratív memóriából az előhívás, felidézés. Megfigyelhető a szelekciós és memorizáló folymatok zavara, továbbá az exekutív (cselekvést végrehajtó) funkciók anomáliája

Vizsgálatok kimutatták, hogy a memória szerveződésében legfontosabb agyi régió, a hippocampus depresszióban csökkent térfogatú. Ennek oka az illetőt ért stressz okozta glukokortikoid szint növekedése, ami toxikusan érintette a hyppocampus neuronjait. E nyomon haladva a megváltozott cirkadián ritmust hibáztatják, mely a kortizol, a melatonin és a pajzsmirigy hormonok szintézisének napi ritmusában nyilvánul meg.

Genetikai háttér meghatározza az ember stresszel szembeni reakció készségét. Genetikai hátterétől függően az ember különbözőképpen reagál a stresszre, tehát erős a genetikai hajlam és az életesemények kapcsolata a depresszió kialakulásában. Bizonyos genetikai konstelláció az affektív temperamentumok területén kimutatható a depressziós egyénben és követhető a családokban. Számos DNS szekvenciát írtak le kapcsoltsági vizsgálatokkal (linkage analysis), de egyetlen felelős génlókusz sem mutatott szignifikáns kapcsolatot a bipoláris zavarral. Megbízhatóbb és több tájékoztatást adó kutatások e téren a kandidáns gének (glukorkortikoid receptor, szerotonin transzporter, szerotonin2A receptor, stb.) polimorfizmusának asszociációs vizsgálata.

Nem hagyható figyelmen kívül a szorongás és a depresszió kapcsolata a szellemei funkcók károsodásának hátterében. A limbikus rendszer és kapcsolatai a memória, a beszéd, a mozgás szerveződés agyi területeivel megmagyarázzák a szorongást, mint okot és okozatot a tanulás, az értelmi képességek viszonyában. Család- és ikervizsgálatok utalnak arra, hogy a szorongás hátterében is öröklődéses tényező áll. Sajnos, e téren még nem találtak nyomra vezető, felelős gént.