Skip navigation

21.1.2.2. Immunfolyamatok és autizmus

Központi idegrendszer autoimmun betegségeinek szerepe lehet az autizmus kialakulásában. Emelett szólnak a tachykininekkel, ún. préinflammációs peptidekkel (P-szubsztans vagy P-protein, neurokinin A és neurokinin B) kapcsolatban végzett vizsgálatok.

Autizmusos gyermekek szérum neurokinin A szintje szignifikánsan emelkedettebb, mint az egészséges kontroloké (p<0,001). Súlyos autista tünetekben szenvedők szérum neurokinin A szintje szignifikánsan emelkedettebb, mint a középsúlyosaké (p<0,001). Táplálék allergénekkel, fertőző ágensekkel, nehézfémekkel stimulált immunsejtek autistákban neurokinin A kibocsátást okoztak. Tachykinin-1 gén funkcionális kapcsolatban lehet az autizmus kialakitásában fontos idegrendszerben végbemenő működésekkel.

(Ellenvéleményt hoztak japán kutatók. Tachykinin gén 3 nukleotidjának polimorfizmusát vizsgálták, s nem találtak szignifikáns különbséget egészségesek és autisták között.)