Skip navigation

21.1.2.4. Szindrómás autizmus

Szindrómás ASD-k között több a monogénes, oligogénes forma, mint a nem szindrómásak között. Ezek felismerése, igazolása családtervezési szempontokból nem kerülhető meg. Genetikailag három csoportoba sorolják a szindrómás ASD-ket. Nevezetesen monogénes kórképeket, ritka koromoszóma anomáliákat és ritka CNV-okat különböztetnek meg.

 

Monogénes kórképek

az ASD-ben mintegy 5%-ot tesznek ki.

Fragilis X-szindróma (Xq27.3)

FMR1 gén mutáció a CGG trinucleotid (200-nál is több!) ismétlődése révén okozza a jellegzetes tüneteket. Ez a szindróma minden ezredik gyereket érint. A középsúlyos-súlyos veleszületett szellemi gyengeségben szenvedő fragilis X-es fiúk mintegy fele szenved autizmusban. Jellemzi őket a hosszú arc, az elálló, nagy fül, nagy here (macrorchidismus), sztereotip mozgások, szociális szorongás.

Sclerosis tuberosa (Bourneville-szindróma)

TSC1 (lókusz: 9q32-34) és TSC2 (lókusz: 16p13) gén mutációi (e géneknek erős a mutációs rátája) révén autosszomális domináns öröklődésű kórállapot következik be az agyban meszesedésekkel, durva agytekervényekkel, bennük rendezetlenül elhelyezkedő óriás neuronokkal és gliasejtekkel. Gyengeelméjűség, spasztikusság, epilepsziás rohamok uralják a neurológiai tüneteket. Külsőleg bőrelváltozásokkal („white spots”, pigment szegény foltokkal), adenoma sebaceummal jellemezhető. Bőrtünetekkel jelentkezők autizmusa hamarabb kórismézhatő.

Phenylketonuria (PKU)

Autoszomális recesszív öröklődésű enzimhiány. Fenil-alanin-hidroxiláz hiány vagy csökkent aktivitása a PAH gén (12q24.1 lókusz) több mutációja (intron repeatek, tandem repeat) miatt áll fenn. A gondozott, kezelt PKU-s gyermek autizmusa kivédhető, elkerülhető.

Rett-szindróma

Xq28 lókusz (dominánsan öröklődő) MECP2 (kromatin „architektúra”) génjének mutációja (metilációs zavar, hiszton deacetiláció) miatt létrejött pervazív neurodevelopmentális zavar. Nem autizmus. A sejtmagban található MECP2 fehérje hiánya az agykéreg neuronjainak fejlődési zavarát okozza a synaptogenesisben. Lányok tünetei 3 hónapos kortól észlelhetők. Megáll a fej növekedése, görcsök, szabálytalan légzés hívja fel a figyelmet a bajra. Idővel észlelhetők az autizmus tünetei és 2 éves kortól a szellemi visszamaradás. Egy-négy éves korban fokozatosan elvesznek már kialakult hasznos és célorientált kézmozdulatok, a célzatos kézmozgásokat felváltják apraxiára, ataxiára jellemző mozgások, amikre jellemzők a középvonalban mutatkozó mozdulatok: kézcsavarás, kézmosás, tapsolás, ütögetés, kéz vagy ujjak szájba vétele. Következmény: a gyerek képtelenné válik kézi manipulációkra. Ez alatt a kommunikáció zavara fokozódik és ennek függvényében a szociális visszahúzódás is. További súlyos tünet az expresszív és a receptív nyelvfejlődés zavara. Ahogy elveszítik a kézzel mutatást és a szóbeli közlést, ránézéssel képesek közölni szándékukat és kifejezni valami iránti érdeklődésüket. A járás és az állás tovább romlik, a betegek tolókocsiba kerülnek. E betegek magatartási fenotípusát jellemzi a kommunikációs deficit és sztereotip magatartás. Az 5. és a 48. hónap között a fej növekedése lassul az encephalopathia miatt.

Smith-Lemli-Opitz-szindróma

(Lásd fentebb!) Koleszterin bioszintézis anomálimiája mikrocephaliaval, agyi struktúrák fejlődési rendellenességével, mentális zavarral egyéb anomáliák kíséretében. ASD-ek között kevesebb, mint 1%-ban fordul elő.

Cornelia de Lange-szindróma

Heterogén eredetű betegség, melyben a cohesin fehérje komplex kódolási zavarát okozza az 5p13.2 lókuszon levő NIBPL gén mutációja, valamint az X-hez kötött forma hátterében álló SMC1A, SMC3, RAD21, HDAC8 gén mutációja. Cohesin fehérje komplex mind a mitosisos, mind a meiosisos sejtosztódásban szabályozza a sziszter kromatidok szétválását.

 

Ritka koromoszóma anomáliák

Autizmus spektrum betegségek mintegy 5%-ának hátterében kromoszóma átrendeződések mutathatók ki, leggyakoribbak a 2q, 7q, 15q, 22q és X kromoszómán.

Di George-szindróma

Autoszomális domináns öröklődésű rendellenesség a 22q11.2-, [22q11.2DS (deléciós)]-szindróma. (Lásd előbb!) A központi idegrendszer zavarai megnyilvánulnak beszéd, intellektus, tanulás terén észlelt elmaradásban, figyelemzavarban, szorongásban, társadalmi kapcsolatok kiépítési nehézségeiben, autizmus spektrum zavarban, skizofréniában. A szellemi képességek és tanulás szempontjából e szindrómában további fontos rendellenességek: ajak- és szájpad-hasadékok, velopharyngealis beidegzési zavarok, vezetéses vagy percepciós hallásvesztések.

Phelan-McDermid-szindróma

22q13.3mikrodeléció több gén elvesztésével jár. Gyakorta gyűrűképződéshez vezet a hosszú karon. A ritka betegségben szenvedők külső megjelenésükben hasonlítanak a fragilis X-szindrómásokra. Késik a szellemi fejlődésük, intellektualitásuk gyenge színvonalú, fájdalom érzésük szintje kritikus. Autizmusra jellemző viselkedésüket, attitűdjeiket kíséri agresszivitás.

Angelman-szindroma, Prader-Willi-szindróma

Részleteen lásd előbb! 

ASD-és betegek 1-3%ában találkozunk e betegekkel.

Down-szindróma

Részletesen lásd előbb!

ASD-ben 1-3% gyakorisággal találkozunk Down-osokkal.

Turner-szindróma és Klinefelter-szindróma

Részletesen lásd előbb!

Igen ritkán fordulnak elő ASD-vel együtt.

 

Kópiaszám variánsok (Copy Number Variations, CPV)

A kópiszám variánsok szerepe az autizmusban a CNV helyén és funkcióján múlik, e tekintetben azok a fontosak, melyek a szinaptikus kötődéseket, neuronok motilitását szabályozzák kialakítva teljes ASD klinikai képet vagy enyhe fokút. Öröklődő és „de novo” CNV-ket ismerünk. ASD-t kb. 5-10%-ban okoznak. Megjegyzendő: azonos CNV-k más viselkedésel és alaki jellemzőkkel, míg különböző CNV-k azonos megjelenéssel és viselkedéssel jelennek meg az autistákban és családjaikban.