Skip navigation

8.3.6. Szociális háttér

Angela Hassivitis (Univ. Coll. of London) vizsgálta az IQ és a „boldogság” kapcsolatát 6780 személy életében. Kimutatta, hogy a rossz szociális hátterű gyermekek támogatása javította az IQ-jukat, életlehetőségeik kiszélesedtek, a rájuk költött anyagiak felnőtt korban megtérültek, mert kevesebb állami támogatást kellett nekik adni, jobbak voltak a mentális és fizikális egészségi mutatóik, a coping stratégiáik.