Skip navigation

8. fejezet: Értelmi és tanulási zavarok okai

Az alábbi fejezetek biológiai (biomedicinális) okokkal (genom rendellenességeivel, hormonokkal, prionokkal, virionokkal, baktériumokkal, parazitákkal, gombákkal), fizikai károsító tényezőkkel (mechanikai hatásokkal, sugárártalmakkal), vegyi noxákkal (gyógyszerekkel, mérgekkel, „kábítószerekkel”, nikotinnal, szesszel) és hatásaikkal foglalkoznak.

Számos gyermek értelmi működési rendellenessége, tanulási zavara hátterében a rendelkezésünkre álló vizsgálati módszerek ellenére nem könnyű sem orvosilag, sem genetikailag, sem pedagógiailag, sem pszichológiailag jól körülhatárolt oki-okozati összefüggést meghatározni, nem bukkanunk a kiváltó károsító tényező(k)re. (Szakszon Katalin, Czakó Márta)  

Mások szellemi működési zavara hátterében több oki tényező áll(hat), amik egymásból származnak, vagy egymástól független eredetűek. Pl. az ADHD egymással összefüggésben nem lévő okokra (is) visszavezethető. (Lásd ott!) E tapasztalati tények megnehezítik a kórok szerinti „beskatulyázást”.

Azt a szempontot se veszítsük szem elől, hogy különféleképpen megnyilvánuló károsodott agyműködés vagy tanulási zavar okai egy tőről fakadhatnak, és eredetüket más szemszögből vizsgálva újból tárgyalásra kerül(het)nek. Szemléletesen mutatja a biomedikális, szociális, viselkedési és iskolázottsági ágenseket, noxákat figyelembe véve azok prénatális, perinatális, posztnatális összefüggéseit D. Neuhäuser, H-Ch. Steinhausen Geistige Behinderung c. könyvében a Table 8.1 ábra.

Több helyütt említésre kerül a kis súlyú újszülött (SGD/SGA), akinek a tanulási és értelmi képességeinek kialakulását, fejlődését számos, a magzati életben elszenvedett károsító ok akadályozta, gátolta. (Lásd: ott!)

Családokban gyakorta találkozik védőnő, orvos, óvónő, pedagógus figyelemfelkeltő jelenségekkel. Első sorban a várandós anyát gondozó egészségügyi személyzetnek kell résen lennie és felhívni a szülők figyelmét a várható/előfordulható értelmi és tanulási gondokra, zavarokra, ha tudnak a születendő gyermek családjában egy vagy több személlyel kapcsolatban beszédzavarokról, hiperaktivitásról, diszlexiáról, magatartási és/vagy beilleszkedési zavarokról, tanulási nehézségekről, súlyosabb idegrendszeri anomáliákról, mozgásfejlődésben történt elmaradásról.