Skip navigation

Serdülőkori problémás viselkedési formák

A serdülő, hogy kialakítsa pszichoszociális identitását, állandóan össze kell magát hasonlítania kortársaival, értékelni tulajdonságait és a visszajelzéseket beépíteni egyéniségébe.

A mintagyerek a felnőttektől több pozitív visszajelzést, megerősítést kap, mint társaitól, ezért bizonytalanná válik köztük, majd kerüli őket, viselkedése felnőttektől tanult mintákon és nem saját döntéseken alapul. Személyiségének fejlődését védekező viselkedése, a váratlan helyzetek megoldhatatlansága, a következményes szorongás akadályozza. A szorongás pedig teljesítmény romlásához vezet.

Más típusú serdülőkben érdeklődés hiánya, szerepminta hiánya, kotársainak ellenhatása vezet a tanulásban eredménytelenséghez. Ezekhez társul(hat) még tartós betegség, fáradtság okozta figyelem zavar.

Végül nem lehet szó nélkül elmenni a pedagógiai munkában előforduló tévedések, hibák, a tanuló és gondjai, bajai iránt mutatott figyelmetlenség, a várt és elvárható támogatás hiánya, valamint a kényszerű vagy indokolt iskolaváltások mellett.

A kifejezetten teljesítményt követelő iskola, társadalom háttérbe szorítja az emberi kapcsolatokat, az érzelmeket, mindez idővel oda vezet, hogy fiatal visszautasítja a szokásos értékeket, s elidegenedik.

E kérdéskörrel hosszabban lehet és kell foglalkozni előadásokon.