Skip navigation

9.1. Agnózia

Agnózia kifejezéssel foglalják össze mindazt a zavart, ami jól működő érzékelő szerv(ek) megléte esetén az észlelés rendellenességében megnyilvánuló – modalitás-specifikus – felismerési nehézség. Lehet látási, hallási, tapintási, szaglási, ízlelési agnózia. Látási agnózia körében többek között ismert pl. a tárgy-, az arcfelismerési, a szín-, szimultán-, stb. agnózia. Tapintási körébe sorolják az ujj-, az uni- és bilaterális aszomatognóziát. Bővebb ismereteket e téren neurológiai és pszichiátriai szakknyvekből lehet nyerni.