Skip navigation

Irodalom

Abrahams, B.S., and Geschwind, D.H. (2008)

Advances in autism genetics: on the threshold of a new neurobiology. Nature reviews.

Genetics, 9(5) pp.341-355

 

Bábosik István Neveléselmélet Osiris 2004

 

Clair Bacon and Gudrun A. Rappold

The distinct and overlapping phenotypic specrrum of FOXP’ and FOXP2 in cognitive disorders

Hum. Genetics 2012 Nov. 131(11): 1687-1698

 

R.A. Barkley ADHD and the nature os self-control Guilford Press New York 1997

 

Biederman, J., Faraone, S. V., Keenan, K., Knee, E., et al.

Family-genetic and psychosocial risk factors in DSMIII attention deficit disorder

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 1990, 29, 526-533

 

Burd, L- és mtsai

J. Perinat. Med., 1999, 27, 441

 

Joseph D. Buxbaum and Patrick R. Hof (Edited by)

The Neurosience of Autism Spectrum Disorders

Academic Press

 

Campbell P, Reep RL, Stoll ML, Ophir AG, Phelps SM

Conservation and diversity of Foxp2 expression in muroid rodents: functional implications

J. Comp. Neurol. 2009. Jan 1;512(1):84-100

 

John Cannel

Autism and Vitamin D

Life Estension Magazin 2014 Jan pp. 32-38

 

Stella Chess and Alexander Thomas Temperament Ruthledge 1996

 

A Christakou, CM Murphy, ….. and K. Rubia

Disorder-specific functional abnormalities during sustained attention in youth with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and with Autism

Molecular Psychiatry (2013) 18, 236-244

 

Csábi Györgyi, Rényi Tamás

Magatartási fenotípusok és kognitív sajátságok mentális retardációban (összefoglaló közlemény)

Neuropsychopharmacologia Hungarica

 

Roberto Colon, Sherif Karama, Rex E. Jung, Richard J. Haier

Human intelligence and brain networks

Dialogues in Clinical neuroscienc 2010;12(4) 489-501

 

Dr. Csók Edit

Szorongás és szomatizáció - továbbképző elődás a SZTE Gyermekgyógyászati Klinikáján

 

Dr. Dezsőfi Antal PhD

Mi rejlik a viselkedészavarok hátterében

SZTE Gyermekgyógyászati Klinika Továbbképző előadások

 

Diamond, David M.; Adam M. Campbell;CollinR. Park; al.

„The temporal Dynamics Model of Emotional Memory Processing …., and the Yerkes-Dodson Law”

Neural Plasticity 2007

 

Sabrina Diano, Susan A Farr, …….. and Tamas L. Horvath

Ghrelin controls hippocampal spine synapse density and memory performance

Nature Neurosience 9, 381-388 (2006)

 

Elia J, Gai X, Xie HM, Geiger E, Glessner JT, D’Arcy M, deBerardinis R, Frakkelton E, KimC, Lantieri F, Muganga BM, Wang L, Takeda T, Rappaport EF, Grant SF, Berettini W, Devoto M, Shaikh TH, Hakonason H, White PS

Rare sructural variants found in attention-deficit hyperactivity disorder are preferantly associated with neurodevelopmental genes

Mol Psychiatry 2010 Nov, 15(11) 1122

 

Eng C (2003)

„PTEN one gene, many syndrom”

Human mutat 22(3):183-98

 

Entringer S, Epel ES, Kumsta R, et al.

Stress exposure in intrauterine life is associatrd with shorter telomer length in young adulthood.

Proc. Natl Acad Sci USA 2011;108(33):E513-E518.

 

Dr. Falus András, Dr. Melicher Dóra, Dr. Purebl György

Mentális folyamatok epigenetikai szabályozása

Orvostovábbképző szemle 2015. XXII./1. 32-37

 

Fedoroff NV.

Presidential address. Transposable elements, epigenetics, and genom evaluation.

Sience 2012; 338(6018)758-767

 

Eric Frombonne

Epidemiology of Pervasive Develeopmental Disorders

Pediatric Researche (2009) 65, 591-598

 

Göllesz Viktor (szerk.)

Gyógypedagógiai kórtan

Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 1998

 

Haspel J, Grumet M (2003)

The L1CAM extracellular region: a multidomain protein with modular and cooperative binding modes

Front Biosci 8 s. 1201-1225

 

van den Heuvel M.P., Stam C.J., Kahn R.S., Hulshoff Pol H.E. (2009)

Efficiency of functional brain networks and intellectual performance

The Journal of Neurosience 29:7619-7624

 

Huaxi Hu   J. Neuroinflammation 2012. aug. 17;9(1):201

 

International Schizophrenia Consortium Nature 2008. 455. 237

 

G.M. Jankovic J. eds. Neurology in Clincal PRACTICE

 

Kapornai Krisztina

Gyermekkori szorongásos kórképek - továbbképző elődás a SZTE Gyermekgyógyászati Klinikáján

 

Rolf Knipper Molekulare Genetic 9. Auflage Georg Thieme Verlag 2006

 

Kótyuk Eszter

Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában

Doktori (PhD) értekezés 2013 Budapest

 

Lai CS, Fisher SE, HurstJA, Vargha-Khadem F, Monaco AP (2001)

A forkhead-domain gene mutated in a severe speech and language disorder

Nature 413(6855)519-23

 

Dr. László Aranka

Enzymopathiák

Harnadik, bővített kiadás Medicina Könyvkiadó Zrt Budapest 2011

 

Dr. Lazáry Judit

A szerotonin transzporter gén és a negatív életesemények hatása a depresszióra való hajlamra

Doktori értekezés

Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Budapest 2009

 

Christa Lese Martin, Jaqueline A. Duvall, Yesim Ilkin et al.

Cytogenic and molecular characterisation of A2BP1 as a candidate gene for autism

 

Levy, F., Hai, D. A., McStephen, M., Wood, C., and Waldman, I.

Attention-deficit hyperactivity disorder: a category or a continuum? Genetic analysis of a large-scale twin study

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 1997, 36, 737-744

 

Dr. Frank D. Lewis

Ask the Expert: on Neural Plasticity

NeuroRestorative News Summer 2012

Maródi László

Gyermekgyógyászat

Medicina Budapest 2002

 

Cheryl Missiuna, Lisa Revard & Nancy Pollock

Children with DCD: at home, at school, and in the community

www.canchild.ca

 

Morales E, Julvey J, Torrent M, et al.

Vitamin D in Pregnancy and Attention Deficit Hyperactivity Disorder-like Symptoms in Childhood

Epidemiology 2015 Apr. 10 (Publ ahead of print)

 

Mózes Viktor, Bence Melinda, Sasvári-Székely Mária, Keszler Gergely

A dopamin D4-es receptor hipoxia érzékenységének gyermekpszichiátriai vonatkozásai

Neuropszichopharmacologia Hungarica 2010. március XII. 1.

 

Németh Tünde dr.

A koragyermekkori regulációs zavarok

Gyermekgyógyászat 2012; 63. 288-291

 

D. Neuhäuser, H-Ch. Steinhausen

Geistige Behinderung

2., überarbeitete und erweiterte Auflage

Verlag W. Kohlhammer Stuttgart, Berlin, Köln 1999

 

Reed E.W. Reed S.C. (1965)

Mental Retardation: a family study

W.B. Saunders Philadelphia (USA)

 

Czeizel Endre-Lányiné Engelmayer Ágnes-Rátay Csaba (1978)

Az értelmi fogyatékosságok kóreredete a „Budapest-vizsgálat” tükrében

Budapest

 

Katya Rubia, Analucia A. Alegria, Ana I. Cubillo, Anna B. Smith, Michael J. Brammer, Joaquim Radua

Effects of Stimulants on Brain Function in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systemic Review and Meta-Analysis Biological Psychiatry Volume October 15, 2014, 76, Issue 8 Pages 616-628

 

Selye jános

Stressz distressz nélkül

Akadémiai Kiadó Budapest 1976

 

Szabó Mihály

Az ember fejlődése

APC-Stúdió Gyula 2007

Szabó Mihály dr.

Alapismeretek szenvedély-betegségekről, kábítószerekről

Második – átdolgozott, bővített – kiadás

Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged 2011

 

Szathmáry, E.

Kulturális folyamatok: Az utolsó nagy evolúciós átmenet.

In: Pléh Cs., Kovács Gy. And Gulyás B. (eds) Kognitív Idegtudomány 2003 Osiris Kiadó Bp.

Tamás Tényi, Györgyi Csábi, Edina Hamvas, Eszter Varga, Róbert Harold

The decoding of the flouting of the Gricean relevans maxim is impaired in mental retardation caused by perinatal hypoxia. A brief report

Neuropsychopharmacologia Hungarica 2008, X/5, 271-274

 

Dr. Vetró Ágnes

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Medicina Könyvkiadó Rt.Budapest 2008

 

Michelle GK Ward, Susan Bennett and W James King

Prevention of shaken baby syndrom: Never shake a baby

Paediatr Child Haelth. 2004 May-Jun 9(5) 319-321