Skip navigation

14.2.3. Diszgráfia

Tartalmi és formai diszgráfia okaiként szóba jön: Észlelési folyamatok zavara, mozgás-összehangolás zavarai, térbeli és időbeli, valamint látási és hallási elemező, összetevő folyamatok fejletlensége. Formai diszgráfiában feltűnő a finom mozgások és a szem-kéz koordináció zavara, amiket jellemez a görcsös és hibás ceruzafogás, felkapkodja a papírról az íróeszközt, összetéveszti a vonalvezetésben hasonló betűket, nehezen írható betűket másként alakít. Tartalmi diszgráfiás gyermeknek tollbamondáskor rossz a helyesírása (pl. szavak egybeírása, hosszú és rövid magán- ill. mássalhangzókat nem érzékeli), másoláskor azonban nem téveszt. Képtelen saját gondolatait írásban kifejezni (gyenge fogalmazás képesség). További gondot jelentenek neki a nyelvtani műveletek megértése, megjegyzése, alkalmazása (helyesírás!). Csoportmunkában lassú, lemarad.