Skip navigation

14.2. Specifikus tanulási zavarok (iskolai teljesítmények zavarai)

Legpontosabban a specifikus tanulási zavar (learning disability, specific learning difficulties) meghatározás fejezi ki, hogy eltérő képességei, készségei miatt a gyermek nem tud megfelelő teljesítményt nyújtani. Pedagógusok, pszichológusok, szülők mind gyakrabban szembesülnek ezzel a gonddal. „Járvány”, ami elárasztja az iskolákat, hiszen a tanulók 5%-a súlyos, 10%-a pedig enyhébb szintű zavarokban szenved.

Gyermekpszichiáterek lelki fejlődés zavarai közé sorolják az iskolai teljesítmények zavarait, más szóval a tanulási zavarokat – részképesség zavarokat: a diszlexiát, a diszkalkuliát, a diszgráfiát, valamint a beszéd és a nyelv specifikus fejlődési zavarait. Véleményük szerint a háttérben az agy egyes részeinek megkésett fejlődése, érése áll.

Tanulási zavarok általános összefoglaló meghatározás. A gyerekek különböző deficitekkel küzdő csoportot alkotnak. Ők nem képesség hiányosak (nem vakok, siketek). Nehézségeik adódnak a figyelmi funkciók, a beszédkészség, az olvasási, az írási, a számolási készségek elsajátításában, valamint akadályozottak ezek használatában. Jelentkezhetnek más deficitekkel együtt is, de azoknak nem egyenes következményei (pl. előfordulnak érzékszervi gyengeségek, érzelmi zavarok) vagy negatív környezeti hatások figyelhetők meg [szociális, kulturális háttér, rossz oktatás(!)].

Értelmi fogyatékosok külön körét alkotják azok a tanulási zavarokkal is küszködők, akiknek neurológiai deficitjeik és működési anomáliáik miatt intelligencia szintjükhöz képest a vártnál gyengébb a tanulási teljesítményük.

Sikertelenül tanuló, rosszul teljesítő gyerek nem feltétlenül hanyag, nemtörődöm, hanem kudarcainak mélyebb gyökerei lehetnek, tehát minden olyan ok, amely öröklődött, vagy a gesztáció alatt, születés közben, születés után következett be, és a tanuló pszichikus tényezőit rossz irányban befolyásolta.

Közel azonos értelemben használt több kifejezés él a köznyelvben a tanulási nehézségek körében. Magyarázat vagy részletezés nélkül felsorolva: specifikus tanulási zavar (specific learning disability), tanulási zavar (developmental disorder or disability), minimalis agyi károsodás (minimal brain damage), minimális cerebrális diszfunkció (MCD), tanulási alkalmatlanság (learning disability) hyperaktivitási szindróma (hyperactivity syndrome), sajátos fejlődési elmaradottság, specifikus fejlődési zavar.

Gyógypedagógiai, oktatási, gyakorlati szempontból az alábbiakat kell kihangsúlyozni: Minden tanulási zavar befolyásolja a viselkedést, az önértékelést, a kortársi beilleszkedést, szorongást okoz, nem szólva ezek következményeiről.

Előjelek:

Kisgyermekeken megfigyelhetők, felismerhetők a ráutaló tünetek, amik megnyilvánulnak a testséma zavarában, a térbeli tájékozódás nehézségeiben, az egyensúlyozásban, a finom és nagy mozgások kivitelezésében, az észlelés zavaraiban.

Iskolások fő tünetei a nyelvi és vizuális képességek, a szókincs, a számolás készég, az írás-helyesírás és az olvasás területén jelennek meg.

Fiatalkorúak, felnőttek képzettségük bizonyos foka ellenére szoronganak, korábbi tanulásban szerzett negatív élményeik uralják őket.