Skip navigation

21.2. Asperger-szindróma

Neurobiológiai pervazív fejlődési zavar, aminek nincsen általánosan elfogadott diagnosztikai kritériuma. Jellemző rá a normális ütemű nyelvi fejlődés, az átlagos vagy afeletti intelligencia.

Az Asperger-szindrómának vannak rokon vonásai az ASD-vel, amelyek a társas interakció területén jelentkeznek. Nincs empátiájuk, hiányzik belőlük a metakommunikáció. Testbeszédük zavart, kerülik a szemkontaktust, helytelenül alkalmazzák a gesztusokat. Fejletlen a kapcsolatteremtő képességük, nem vágyakoznak arra, hogy másokkal együtt cselekdjenek, vagy érzelmi, társas kapcsolatot teremtsenek. De nem zárkóznak el attól, hogy érdeklődési körük témájáról hosszan beszédbe elegyedjen valakivel. Mind az iskolában, mind a munkahelyen ebből kifolyólag nehézségeik támadnak. Eltelik jó néhány év, mire környezetük felismeri, hogy gondok adódnak.

Az e kórban szenvedőknek viszont érintetlenek (lehetnek) a kognitív képességeik és a korai nyelvhasználatuk.

Nyelv elsajátítása és használata azonban eltérhet a szokásostól. Az aspergeres vég nélkül beszél. Nem ismer stílus alakzatokat. Sérült lehet a koherencia, beszédet hallgató személy összefüggéseket, következtetéseket, logikát nem talál a beszédben. Jó, kiváló verbalitás mellett az Asperger-szindrómások nem verbális képességei sérültek lehetnek. Meghatározott tanulási nehézéggel küszködnek, az angolul „non verbal disorder”-nek (NLD) nevezett képesség zavarral.

Általában van szenvedélyük, mely erőteljesen foglalkoztatja, leköti őket. Szokatlan és behatárolt érdeklődésük kifejezetten szűk körű, ami az élet más területein zavarokat okoz. Erősségük az auditív és vizuális észlelés, a mechanikus verbalitás, verbális memória-készségek vizuális-írásbeli készsége.

Gyengéjük a tapintási érzékelés, a mozgáskoordináció terén jelentkezik. Emögött a testhelyzet érzékelés és egyensúlyozás zavara áll. Járásuk furcsa, mozgásuk esetlen. Sztereotíp és repetítív mozgásaik is diagnosztikusak.

Gyakran szenvednek alvászzavarban.

Ismert a családi halmozódás, valamint az aspergeres gyermek apjának mozgászavara.

Lányokban és csekélyebb iskolázottságúak körében is észlelik az eredetileg fiúkban megismert tünetcsoportot.