Skip navigation

21.1.2.5. Kis penetranciájú gének

Károsodott az agykéreg és a kéreg alatti területek hierarchikus rendszere, szerveződése, a vizsgálódások ennek felderítésére összpontosultak az utóbbi években. A szinaptikus szerveződésben, a szinapszisok fenntartásában felelős kódoló gének három csoportja – posztszinaptikusan elhelyezkedő neuroliginek, ezek prészinptikus párjai, a neurexinek transzkripcióját irányító gének és a kapcsolódásukat biztosító SHANK gének – a fő célpont.

- Neuroliginek génmutációit (NLGN3 – Xq13.1, NLGN4 – Xp22.32-p22.3, NLGN4X -- Xp22.33, NLGN4Y – Y11.221) ASD-s betegek 1%-ban igazolták. Pl. a neuroligin-3 hiánya egérkísérletben érdektelenné tette az egeret társai iránt.

- Neurexinek mikrodelécióit (NRX1 – 2p16.3, NRX2 – 11q13, NRX3 – 14q) még ritkábban mutatták ki igen széles, változatos klinkai megjelenéssel.

Szinapszisok működésében fontos SHANK gének (SHANK1 – 19, SHANK2 – 11q13, SHANK3 – 22q13) közül a SHANK3 mutációját 0,85%-os gyakorisággal találták meg.

ASD-vel kapcsolatba hozott további gének:

- HOXA1, PTEN, EIF4E gén az embrionális idegfejlődésben kiemelt szereppel bír.

- A fejlődő idegrendszerben a kálcium homeosztázísát biztosítja a CACNA1F, CACNA1C, KCNMA1, SCN2A gén.

- PTEN gén mutáció (10q23.3 lókuszon) az autizmushoz vezető génmutációk okozta folyamatokkal együtt hat, a génfunkció elvesztése hozzájárulhat viselkedési zavarok (szociális deficitek) kialakulásához.