Skip navigation

21.1.2.3. Autizmus praenatalis és perinatalis rizikótényezői

Burd, L és mtsai 1980 óta 144 autistát regisztráltak. Úgy találták, 5 változó játszik szerepet az ASD keletkezésében: kis születési súly, anya csekélyebb iskolázottsága, várandós gondozás késői kezdete, korábbi magzatelhajtás (művi megszakítás), apa idősebb kora.

Széles körű epidemiológiai kutatások elvetették azt az ideát, hogy az ikrek önmagukban kockázatot jelentenek az autizmusra a perinatális tényezők miatt.

Más szerzők felvetik még az idősebb anyai életkort, a vajúdás közben fellépett szövődményt, illetve a szülésben közreműködő egészségügyi személyzet „figyelmességét”, akik észreveszik az újszülöttön az anomáliákat, s hamarabb kiderül(het) az ASD.