Skip navigation

21.1.1. Autizmus spektrum betegség (ASB, ASD) korai tünetei, tünetei

A betegség tünetei, jelenségei megfigyelhetők a korai életévekben.

- Nyelvi és kommunikációs készségek sérültek. Egy éves korában a kisded nem gagyog, nincsenek gesztusai (rámutatás). 16 hónapos, de még nem mond ki szavakat, nem használ egyszavas mondatokat.  Eléri a két éves kort, még hiányoznak a kétszavas mondatok, frázis szerkezetek, „csupán visszhangzik” a gyermek. Bármely életszakaszban veszíti a szociális, a beszéd és egyéb funkcióit.

- Kommunikációban uralkodik mind a kifejező beszéd mind a beszéd megértésének zavara. Sikertelen a párbeszéd kezdeményezése és fenntartása. Jellemző a repetitív beszéd, pl. echolália, sztereotípiák, idegenkedő, ellenszenves (idioszinkráziás) beszéd. Nem alakult ki az utánzó játék és a „mintha játék” („játsziból”. „játszásból”, ahogyan a gyerekek mondják).

- Sérült szociális fejlődés. A tipikus gyermekek társas fejlődéséhez viszonyítva a szociális fejlődés más jellegű. A készségek külön típusáról van szó e tekintetben.

- Társas kapcsolatait jellemzi, hogy a nem verbális viselkedése zavart, alig tud interakcióba lépni, s azt alig képes fenntartani. Gyenge a közös figyelem és zavartak a kétirányú szociális kapcsolatok.

- Viselkedés és érdeklődés terén uralkodó a korlátozott érdeklődés és az állandósághoz ragaszkodás. Kérdés: Állandósághoz ragaszkodik, vagy ellenáll a változással szemben? Szokásokhoz, rutinokhoz rugalmatlanul ragaszkodik. Mindez tükröződik mozgás-típusaiban, viselkedési sztereotípiáiban, esetleg furcsa viselkedési szokásokban. Mozgásaiban uiralkodnak a manírok és a repetitív jelleg. A tárgyakon a nem működő részek érdeklik.

- Érzékelés szinte minden területén találkotunk zavarokkal az autista egyénben. Bizonytalan egyensúly. Sok dologot meglátva megijednek. Kerülik az érintést, ami a személyes, társas kapcsolatok zavarában is megnyilvánul. Ízlelés és szaglás befolyásolja nem csak étkezésüket, de napi tevékenységüket, megszokott helyen való tartózkodásukat is.

- Érzelmek területén jellemzi a túlérzékenység, az érzelmi szabályozás zavarai (komfort keresése, önsértés, düh, stb.), a hiposzenzitivitás.

- Kognitív és értelmi képességeikben nagy a szórás, ezért nehéz felmérni azokat. A nagymértékben különböző részképességek miatt – IQ tesztekre támaszkodva – az ASD-s populáció mintegy felét eleve mentálisan retardáltnak vagy értelmi fogyatékosnak tartják. Holott a részképességek különböző fokának ismeretében kell értékelni őket. Ez kifejezetten vonatkozik arra 10%-ra, akik valamiben kiválóak (zene, számolás, memorizálás, rajzolás, stb.), de megfeledkezve róluk idővel elveszítik ezt az előnyüket, döntően az elszigetelődés miatt. 

Különösen észlelhető a gond a nyelvhasználat, a beszédkészség területén. Teljesítményükben megnyilvánuló szokatlan mintázat alapvetően eltér a nem autista értelmi zavorosak esetében tapasztaltaktól.