Skip navigation

11. fejezet: Tanulási és értelmi zavarok pszichiátriai hátterei

Gyermekpszichiátriai kórképek biológiai (biomedicinális), pszichológiai és szociális hatások alatt alakulnak ki. Gyermek és serdülő korosztályban a pszichiátriai gondok („problémás gyermekek”) jelentős %-ban fordulnak elő.

A biológiai (biomedicinális) okok vagy a genomban rejtőzködnek, vagy a központi idegrendszer gyulladásos betegségei miatt következnek be, vagy pszicho-neuro-immonulógiai alapokon lépnek fel.

* Genom juttatja érvényre az intelligenciát, a temperamentumot (az egyén stílusbeli különbségét, viselkedését). Emberi viselkedés alap paraméterei: motiváció (valamit miért csinál), tartalom (mit csinál) és formai (hogyan csinálja). Thomas és Chess vizsgálatai szerint a temperamentum befolyásolja az adaptációt. Szerintük a 3-4 éves kori temperamentum jellemzői párhuzamba vonhatók a serdülő és a fiatal kor beilleszkedésével, beilleszkedési gondjaival.

* A központi idegrendszer gyulladásos betegségei egyes kérgi vagy mélyebb agyterületek pusztulását okozzák, melyeknek a következményeibe sorolható különböző súlyosságú mentális visszamaradottság, tanulási nehézség, figyelemzavar, specifikus beilleszkedési zavar.

* Pszicho-neuro-immonulógiai háttér

E szerint elsősorban az anyától történt korai elszakadás áll a gondok hátterében, ami megzavarja a hypothalamus szervezte folyamatokat: a test hőmérsékletét, az alvást, az autonóm idegrendszer és az immunfunkciók érését. E működések károsodva kihatnak az érzelmi, szellemi, értelmi funkciókra.

Másodsorban a családi körülmények jönnek számításba és széles területet foglalnak magukba. E tekintetben fontos a gyermekek száma, a „testvérsorban” elfoglalt hely, a szülők mentális betegsége, a szülői bűnözés, a szülők nevelési módszere.

- Gyermekek száma előnyösen és hátrányosan egyaránt befolyásolhatja a szellemi fejlődést, s e téren sok múlik a szülői attitűdön. Nem fogadható el, hogy többgyermekes családokban előnytelen a gyermek pszichológiai fejlődése.

- „Testvérsorban” elfoglalt hely számos lehetőséget rejt magában. Gyakori az elsőszülött kiemelt helyzete, aki iskolázottabb lehet, ugyanakkor a „kényeztetés” utóbb szorongásossá teszi, vagy testvérei születése érzelmi zavarokat vált ki benne.

- Szülő(k) mentális betegsége kedvezőtlen pszichés fejlődést okoz. Zavart lesz a személyiség fejlődése, érzelmi zavarokat okoz, súlyos cirkuláris depresszióhoz vezet. Következmények megmutatkoznak a tanulási képességekben.

- Szülői bűnözés iskolai beilleszkedési zavart okoz, a gyermek devianciájához és delikvenciájához vezet, aminek egyenes következménye a tanulási zavar.

- Szülők nevelési módszere számos buktatót rejteget. Szeretettel teli, korlátozó, meleg lelkületű nevelés kedvezően hat a függetlenség, az önbizalom, a döntési és szabálybetartás képesség kialakulására. Megértő, ráhagyó, gyenge ellenőrzéssel járó nevelés idővel fokozott otthoni agressziót, gyakori indulatkitörést eredményez. A nyilvánvaló szülői következetlenség büntetési késztetést vált ki, ami magával hozza a gyermek önbizalmának vesztését. Hideg lelkülettel, korlátozva nevelő szülők gyermekének nem lesz önbizalma, visszahúzódóvá válik. Elhanyagoló nevelés kis önbizalmú, ugyanakkor agresszív, önkontrol nélküli gyermeket eredményez.