Skip navigation

10.2.2. Magyarországon alkalmazott természetvédelmi kategóriák

Természetvédelmi terület

Természetvédelmi területnek nevezzük a természeti értékek megóvására és fenntartására kijelölt területet. Nagyságára nincs előírás. Helyi - vagy országos jelentőségű lehet. A természetvédelmi területek 1971 óta két csoportot alkotnak. Kisebb hányaduk országos jelentőségű, többségük viszont az ún. helyi jelentőségű kategóriába tartozik. Egy helyi közösség, pl. egy település önkormányzata által, a közigazgatási területéhez tartozó területről vagy értékről saját maga mondja ki a helyi védettséget. Magyarországon a debreceni Nagyerdő egy részét nyilvánították először országos természetvédelmi területté 1939-ben.

A védett természeti területek jellegük szerint lehetnek:

 • Földtani értékek: barlang, töbör, zsomboly, őskövület, ősmaradvány, a földtani rétegek feltárása (bányafal), sziklaalakzat, szurdok, kőfülke
 • Víztani értékek: forrás, patak, folyó és a tó, mocsár stb.
 • Növénytani értékek: arborétumok, parkok.

A természetvédelmi területeken természetvédelmi kezelés történik, amely a védett természeti terület felmérését, nyilvántartását, megóvását, őrzését, fenntartását, helyreállítását, fejlesztését rehabilitációját és bemutatását célzó valamennyi tevékenységekből áll. A védőterület (ú.n. pufferzóna) létesítésének célja, hogy átmenetet képezzen a védett és nem védett területek között.

Tájvédelmi körzet

Tájvédelmi körzetnek nevezzük az olyan tájat vagy tájrészletet, amelyet kedvező természeti adottságainak, tájképi jellegzetességeinek, valamint természeti és kultúrtörténeti értékeinek megóvása és fennmaradása érdekében a környezetvédelmi miniszter tájvédelmi körzetnek kijelöl és védetté nyilvánít. A legtöbb nemzeti parkunk több tájvédelmi körzetet is magába foglal.

Nemzeti Parkok

Olyan, viszonylag nagy kiterjedésű terület, ahol egy vagy több ökológiai rendszer van jelen, és ezeket az emberi tevékenység, a használat nem vagy alig változtatja meg. A területeken tudományos kutatómunka, oktatás és természetvédelmi nevelés folyik. Magyarországon jelenleg 10 nemzeti park található, melyek lefedik az ország egész területét. A Nemzeti Parkokban hagyományos gazdálkodási ágak maradtak fenn vagy ma is hasznosítják a terület egy részét a gazdálkodásban. Ezek a területek látogathatók. A nemzeti parkok zónái:

 • Természeti vagy mag zóna: a zavartalan életközösségek biztosítása, csak tudományos kutatás céljára fenntartott területek (lakosság nem látogathatja)
 • Védő zóna: puffer szerepe van, a természeti zónát védi a civilizációs tevékenységektől
 • Környező zóna, látogatható, bemutatóhelyekkel, rekreációra alkalmas helyek

A nemzeti parkok feladatai

 • Élőhelyek ökológiai folyamatainak védelme
 • Természetvédelmi célú területkezelések
 • Természetvédelmi célú szakhatósági tevékenység
 • Természetvédelmi célú kutatások szervezése, irányítása
 • Természetvédelmi tudatformálás, oktatás
 • Természetkímélő (öko)turizmus szervezése, irányítása

A nemzeti parkok tudatformáló szerepe

A természet élményszerű megismerését, az élőhelyek, növény,- állatfajok megfigyelését, az életüket befolyásoló természeti és társadalmi hatások és folyamatok áttekintését, az ember és a táj évezredes kapcsolatának bemutatását látja el.