Skip navigation

Előszó

Változatos élővilág alakult ki Földünkön az évmilliárdok során. A kiadvány a napjainkra kialakult élővilág áttekintő bemutatására vállalkozik. Az elektronikus tananyag elsősorban a tanító- és óvodapedagógia szakos hallgatók számára készült, akik a természetismeret / biológia kurzuson tanulnak, de azon hallgatók vagy gyakorló tanítók, óvodapedagógusok számára is hasznos információkat tartalmaz, akik az élőlényekkel kapcsolatos középiskolai tanulmányaikat szeretnék feleleveníteni, bővíteni.

A fő rendszertani egységeket követve részletesebben a Magyarországon élő növényeket, állatokat, gombákat és hazai életközösségeiket mutatjuk be. Az élőlények fejlettségi szintjeit követő bemutatás miatt vázlatosan kitértünk a hazánkban nem található rendszertani csoportokra is, hogy egységben lássák az élőlények rendszerét. Az élővilág sokféleségének (biodiverzitás) fontosságára, megőrzési lehetőségeire is rávilágítunk.

A tevékenységek és feladatok vizuális rögzítését Molnár Gyula természetfotós képeivel tesszük esztétikusabbá és tanulhatóbbá.

 

Útmutató a digitális tankönyv használatához

 

A témák végén (fejezetekként) interaktív feladatok segítségével alkalmazhatják-gyakorolhatják a hallgatók az ismereteiket, fejleszthetik képességeiket.  A tananyagot az élőlények fotóiról és hangjáról linkek beépítésével könnyítjük és tesszük élményszerűbbé. Élettevékenységeket bemutató rövid filmeket is beépítettünk a szövegbe, ezzel a fajismeretet bővíti az olvasó. A fejezetekre lebontott témákat nem részletesen, hanem a lényeget kiemelő jelleggel mutatjuk be, de minden fejezet végén a témához kapcsolódó ajánlott irodalmat és vizsgálódási, kutatási tevékenységet adunk meg. A témakörökként/fejezetenként megadott irodalomjegyzékben nyomtatott és elektronikus irodalmat, fontosabb honlapcímeket, egyéb (internetes) tudományos és ismeretterjesztő oktatási segédanyagokat is felsorolok, hogy a témában alaposabban elmélyülni kívánó hallgatók tanulását segítsem.

 

Eredményes és élvezetes tanulást kívánok!

 

Szeged, 2015. május 30.

Fűzné dr. Kószó Mária