Skip navigation

8.1. Szántóföldi növénytermesztés

Magyarországon a szántóföldi növénytermesztés tekintetében a kukorica és a búza játssza a legfontosabb szerepet. A szántóföldi növénytermesztés nemcsak élelmiszer-előállítás céljából történik, hanem az állatok takarmányozását is szolgálja. A szántóföldi növénytermesztés hazánkban igen sokszínű. A termesztett növények arányait grafikonon ábrázoljuk.

Vannak olyan termőképességű területek, amelyek nem alkalmasak minden növény eredményes termesztésére. A rozs például az olyan gyenge talajokon is képes hozamot produkálni, ahol a búzát vagy a cukorrépát már nem lehet termeszteni. Magyarország talajai közül a növénytermesztésre leginkább alkalmasak a csernozjom talaj és a barna erdőtalajok. A különböző adottságú területeken megfelelő tájgazdálkodással próbálunk hatékonyabb növénytermesztést végezni. A fenntartható tájgazdálkodás azt jelenti, hogy nem a termőterületet próbáljuk alakítani úgy, hogy az adott növénynek megfelelő legyen, hanem a terület adottságainak megfelelően hasznosítást alkalmazunk.