Skip navigation

10. fejezet: Az élő természet védelme

Az első fejezetben említettük, hogy a természet a Földön hosszú evolúciós fejlődéssel jött létre. A természet az ember társadalmi tevékenységétől függetlenül kialakult élettelen és élő képződmények, jelenségek fejlődéstörténetileg összehangolt, önszabályozással (autoregulációval) működő rendszere.  A Földön kialakult élő természet változatosságát biodiverzitásnak (az élővilág sokféleségének) nevezzük.