Skip navigation

Kérdések - feladatok

1. Feladat

1)      Egy populáció legegyszerűbb élő környezeti tényezője egy másik populáció, mellyel kölcsönhatásban áll. Egy adott populációra egy másik populáció kedvező  (pozitív), kedvezőtlen ( negatív), vagy közömbös (semleges) hatást fejthet ki. Ha a populációk közti kölcsönhatásokat páronként vizsgáljuk, akkor hatféle kölcsönhatás alakulhat ki közöttük. Ezek esetei alapján egészítse ki az alábbi táblázatot!

A kölcsönhatás típusa

Kifejtett hatás az egyik populációra

Kifejtett hatás a másik populációra

Természetben előforduló példák

 

pozitív

pozitív

 

 

pozitív

negatív

 

 

negatív

negatív

 

 

semleges

semleges

 

 

pozitív

semleges

 

 

semleges

negatív

 

2. Feladat

Mikor alakul ki két populáció között versengés, és milyen következményei lehetnek?

3. Feladat

Magyarázza el, hogy mit jelent az ökológiai fülke (niche)!