Skip navigation

4. fejezet: Többsejtű növények

A többsejtű növényekre az ivaros és ivartalan szaporodás szabályos váltakozása jellemző. Abban különböznek a többsejtű állatoktól, hogy a növények egyszeres (haploid = n) és kétszeres (diploid  = 2n) genetikai információtartalmú  állapotai szabályosan váltakoznak az életük során. (A genetikai információtartalmat a kromoszómák hordozzák, amelyek száma különböző (n számú) lehet a élőlénycsoportoknál és fajoknál.) A növények ivarsejtjeit az egyszeres információtartalmú (n kromoszóma számú) sejtek hozzák létre, míg a kétszeres genetikai információ tartalmú sejtek spórákat képeznek. Az ivarsejteket képező ivaros szaporodás és a spórákat képező ivartalan szaporodás szabályos váltakozását nemzedékváltakozásnak nevezzük. A másik alapvető különbség, hogy a többsejtű növények korlátlanul növekednek (értsd: életük végéig folyamatosan), és a valódi szövetes növények helyváltoztató mozgást nem végeznek (csak a hímivarsejtjeik).  A növényekre jellemző a fotoszintézist végző sejtszervecske: a színtest.  A növények sejtjeiben a sejthártyáján kívül még cellulózból felépülő sejtfal is található.